Nova Pazova 05. i 06. oktobar 2017. godine

Učesnici Galerija Online prijava

Kontakt:

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju:
022 610 778 osoba za kontakt - Zorana Karalić,
022 310 170 osoba za kontakt - Irena Uhrik,
elektronska pošta: sajam@starapazova.rs