Nova Pazova 27. i 28. septembar 2018. godine

Učesnici Galerija Online prijava

Kontakt:

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju:
022 610 778 osoba za kontakt - Zorana Karalić,
022 310 170,lokal 308, osoba za kontakt - Vesna Savić,
elektronska pošta: sajam@starapazova.rs